Konkurs

 

Regulamin konkursu:

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu jest: RUTUS Arkadiusz Rutyna, ul. Krakowska 32, 84-230 Rumia, Polska.

 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź w języku polskim lub angielskim na pytanie: „Jakie znalezisko jest Twoim wymarzonym i dlaczego uważasz, że Alter71 mógłby pomóc w jego znalezieniu?”

 

4. Odpowiedzi należy przesłać w prywatnej wiadomości na nasz profil FB między 9 grudnia (godzina 12:00 CET) a 16 grudnia 2019 roku (godzina 12:00 CET).

 

5. Nagrodzona zostanie odpowiedź, która spodoba się nam najbardziej. Zwycięzcę ogłosimy na naszym profilu 17 grudnia o godzinie 12:00. Wysyłka nagrody nastąpi do 20 grudnia.

 

6. Nagrodą jest wykrywacz metali Alter71 o wartości: 2800 PLN oraz nagroda pieniężna o wartości 11,11% wartości nagrody rzeczowej (tj. 311 PLN), która nie zostanie wydana laureatowi, ale pobrana na poczet zryczałtowanego podatku  od nagrody, zgodnie z  art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.).

 

7. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zamieszkałe na terenie Unii Europejskiej.

 

8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

 

9. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

10. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.


§ 2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 3. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 09.12.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce...